Leningen vergelijken

Wat is een duokrediet?

Met dit artikel informeren we u over het ‘duokrediet’. Dit is een krediet dat als het ware het beste biedt van 2 werelden. Banken gebruiken verschillende termen voor dit krediet. Zo wordt het duokrediet ook wel combinatielening genoemd of persoonlijk krediet. Hieronder vertellen we u meer over dit type krediet.

Wat is een duokrediet?

Met een duokrediet of combinatielening maakt u gebruik van de voordelen van meerdere leningen in 1 lening. U leent dus tegen de allerbeste voorwaarden en tegen lage tarieven. Het komt erop neer dat u alle voordelen van verschillende leningen met elkaar kunt combineren. Dit levert u ook daadwerkelijk iets op. Zo kan u wellicht meer geld lenen (een hoger leenbedrag) maar dat tegen veel betere voorwaarden. Een duokrediet sluit u niet af bij 1 aanbieder. U sluit bij meerdere leningaanbieders een kleine lening af. Gezamenlijk vormen al die bedragen 1 grote lening. Omdat kredietverstrekkers het risico spreiden, hanteren ze minder risico-opslag. Zo kunt u veel goedkoper lenen.

Combinatielening is een persoonlijke lening en doorlopend krediet

De combinatielening, zoals we de duolening ook wel noemen, heeft zowel de voordelen van een persoonlijke lening als die van een doorlopend krediet. Persoonlijke leningen staan bekend als zeer duidelijke leningen. De rente staat namelijk vast en datzelfde geldt voor de hoogte van het leenbedrag. Daarom is het mogelijk om de lening af te betalen in vaste termijnen en binnen een vaste looptijd. U ontvangt het totale leenbedrag in één keer op uw rekening.

Bij een doorlopend krediet echter kunt u opnemen en aflossen wanneer u dat wilt. Zo mag u altijd versneld en boetevrij aflossen. Tevens mag u het geld dat u aflost altijd weer opnemen. Met andere woorden: U bepaald zelf hoe lang u over het aflossen doet.

Weinig aanbieders van gecombineerde leningen

Voor een duolening kunt u tot nu toe nog maar terecht bij maximaal 2 kredietverstrekkers in Nederland. Het is dan ook nog een vrij nieuwe leensoort waar nog weinig bekendheid aan is gegeven.

Verantwoord geld lenen is belangrijker dan u denkt

Op websites van kredietverstrekkers en banken wordt gewaarschuwd om niet zomaar geld te lenen. Dat doen ze niet voor niets. Natuurlijk zijn ze in de eerste plaats verplicht om klanten voldoende te informeren. Onder meer over de gevaren van geld lenen. Maar geldverstrekkers hebben er zelf ook belang bij dat klanten besef hebben van de risico’s van lenen. Ondanks de strengere regels omtrent geld lenen, is het risico op overkreditering nog wel degelijk aanwezig. Dat schrijft de AFM op haar website.

AFM en verantwoord lenen

Het blijkt dat kredietverstrekkers tot op heden nog steeds te weinig onderzoek doen naar de financiële posities van consumenten die leningen aanvragen, aldus de AFM. Sommige consumenten lenen meer dan ze eigenlijk kunnen dragen. De lening wordt een blok aan hun been. Het is ook voor u belangrijk om, voordat u een lening afsluit, na te gaan of u de maandelijkse aflossing wel kunt betalen. Laat u zich daarom goed infomeren of leest zich anders goed in. Kies alleen voor een krediet die bij uw besteding past. Daarnaast moet u zelf ook altijd de juiste informatie doorgeven aan de desbetreffend kredietverstrekker. Dit is voor uw eigen veiligheid…

Haastige spoed is zelden goed!

Doe gerust iets langer over het aflossen… Haastige spoed is zelden goed! Maar doe het ook met een reden. Want zo snel mogelijk aflossen kan wel voordeliger zijn… of het verstandig is, dat is de vraag. Probeer daarom een gemiddelde looptijd te kiezen. Zo blijven de maandtermijnen betaalbaar en komt u niet snel in de financiële problemen, mochten er zaken veranderen in uw situatie. Ook voorkomt u dat u te lang doet over het aflossen en de lening daarom te duur wordt. Bedenk dat u nog altijd boetevrij (tegenwoordig kan dat!) versneld kunt aflossen.

Maak het voor uzelf overzichtelijker

Heeft u momenteel meerdere leningen? Voeg deze dan samen. U heeft dan meer overzicht en hebt inzicht in uw totale lasten. Bij het samenvoegen van bijvoorbeeld een klein doorlopend krediet, een creditcardschuld of roodstand, bent u maandelijks ook nog eens veel voordeliger uit.

Denk aan uw familie

Verantwoord lenen betekent ook dat u rekening houdt met uw nabestaanden. Mocht u in het ergste geval komen te overlijden, dan wilt uw familie niet ook nog eens opzadelen met een flinke schuld. Sluit daarom bij een wat grotere lening altijd een overlijdensrisicoverzekering af. Bij sommige banken wordt een dergelijke verzekering ‘gratis’ aangeboden. In werkelijkheid verrekenen banken de premie in de leenrente.

In hoeverre is geld lenen met een uitkering nog mogelijk?

Heeft u een uitkering en heeft u een financiering nodig? Dan komt u er hier achter in hoeverre geld lenen met een uitkering nog mogelijk is. Geld lenen ondanks een uitkering is lang niet altijd mogelijk. Sterker nog: Vaak is het een reden om afgewezen te worden.

Heel… héél soms is geld lenen met uitkering mogelijk

Hééél soms is het een lening afsluiten terwijl u een uitkering heeft mogelijk. Het type uitkering kan hierin het verschil maken. Lenen met een Wajong uitkering is in ieder geval niet mogelijk. Het komt erop neer dat uw uitkering hoog genoeg moet zijn en vooral toekomstbestendig. Kortom: Het kan wel degelijk de moeite waard zijn om het e.e.a. goed te onderzoeken. Er is hoop!

Des te toekomstbestendiger des te meer kans op geld lenen

Banken letten bij de beoordeling van leningaanvragen altijd op de toekomstbestendigheid van inkomens. Zo zullen ze ook letten op de toekomstbestendigheid van uw uitkering. Als u de bank kan aantonen dat u in de toekomst ook nog een uitkering ontvangt, dan maakt u al iets meer kans. Kredietverstrekkers nemen wel degelijk inkomens uit een WIA of een WAO uitkering mee in de berekening van een lening. Datzelfde geldt voor een AOW uitkering.

Uitkering met vaste duur telt tot 70% mee

Zo nemen banken het bedrag -als we ons goed hebben laten informeren- van dit type uitkeringen voor 70% mee bij de berekening. Stel: u ontvangt maandelijks een uitkering van 1.100 euro en uw partner heeft maandinkomen van 1800. Dan zal de bank een gezamenlijk maandinkomen van 2570 euro hanteren bij het berekenen van een maximaal leenbedrag. De meeste kans om te lenen met een uitkering is wanneer u een partner heeft met een inkomen van een werkgever.

WW uitkering wordt niet meegenomen

Overigens wordt door de bank een WW uitkering niet meegenomen in de berekening van een lening. Dat geldt ook voor alle andere soorten uitkeringen waarbij de duur slechts beperkt is.

Geld lenen weer populairder dan aflossen

Het is na jaren weer populairder dan aflossen: Geld lenen. Jarenlang durfden bedrijven en huishoudens zich niet teveel in de schulden te steken. Leningen werden minder afgesloten en men loste liever af dan dat men geld leende. Het gaat overduidelijk stukken beter met de economie in Nederland. Vanaf 2012 tot 2015 werden er veel meer leningen afgelost. Maar die periode is voorbij. Nederland steekt zich weer liever in de schulden. Al zijn er verschillen merkbaar in de Europese Unie. Zo worden er in Frankrijk en ook Belgie nog steeds meer kredieten verstrekt dan in bijvoorbeeld Nederland. In Nederland worden er in vergelijking met de periode vóór de crisis nog steeds minder kredieten verstrekt.

2011 staat nog steeds te boek als recordjaar

Het jaar 2011 staat nog steeds met een record in de boeken. In dat jaar werd er in totaal voor maar liefst 2.3 miljard euro aan leningen verstrekt. De jaren daarna is dat bedrag nooit meer bereikt. Al werd in 2016 een bedrag van respectievelijk 2.1 miljard euro door kredietverstrekkers verstrekt. 2016 is ook het jaar waarop de economie flinke tekenen van herstel vertoonde.

In 2017 gaat het helemaal de goede kant op

Volgens de VFN gaat het in 2017 helemaal de goede kant op. De Vereniging van Financieringsondernemingen ziet dat in de eerste 3 kwartalen van 2017 veel meer kredieten zijn verstrekt dan in hetzelfde kwartaal van vorig jaar.

Superlage leenrente

Dat bedrijven en consumenten weer meer geld lenen, dat is o.a. te danken aan de extreem lage leenrente. Dat geldt voor vrijwel alle soorten leningen en dus niet alleen voor de rente op hypotheken. Ook bedrijven kunnen goedkoper geld lenen en de rente op consumentenkredieten is tevens zeer laag. Economen verwachten dat de rente vanaf 2018/2019 weer zal toenemen. Een hogere rente in de toekomst is daarom wellicht óók een reden om nu geld te lenen tegen een vaste rente. Uiteraard is de lage rente dus een belangrijke reden om geld te lenen in plaats van af te lossen. Maar ook het consumentenvertrouwen speelt een rol. Men heeft overduidelijk weer vertrouwen in de toekomst.

Meer leningen betekent niet dat men meer leent

Dat er in 2017 tot nu toe veel meer leningen zijn afgesloten hoeft niet te betekenen dat bedrijven en consumenten ook daadwerkelijk meer geld lenen. Want er worden ook veel leningen overgesloten. Deze tellen allemaal mee. Het oversluiten van een lening kan zeer aantrekkelijk zijn vanwege de lagere leenrente. En daarbij is het meestal mogelijk om een lening boetevrij af te lossen.

Renteverschil 6 procent bij doorlopend krediet te groot

Is het u ook wel eens overkomen? Dat u een goedkope lening afsloot tegen een variabele rentevoet en deze na verloop van tijd opeens flink verhoogt werd? Volgens het klachteninstituut Kifid mag dit. En natuurlijk gaat u daar zelf mee akkoord. Een variabele leenrente kan namelijk tijdens de looptijd van een lening zowel in uw voordeel als in uw nadeel wijzigen. Maar het wordt pas andere koek als het verschil tussen de oude en nieuwe rente niet meer redelijk is…. Zo is een verschil in 6% leenrente voor 2 verschillende kredieten binnen dezelfde bankorganisatie niet meer redelijk. Een klant bij de Nederlandse Voorschotbank kreeg te maken met deze enorme rentestijging.

Nederlandse Voorschotbank moet rente terugbetalen

Afgelopen donderdag werd bekend dat de Nederlandse Voorschotbank een consument het teveel aan betaalde leenrente moet terugbetalen. Dat bepaald het klachteninstituut Kifid. De zaak is er een uit de oude doos, want de consument sloot tien jaar geleden een doorlopend krediet af bij deze kredietinstelling, die overigens zelf een onderdeel is van Crédit Agricole. Twee jaar na het afsluiten van een doorlopend krediet bij de Nederlandse Voorschotbank, werd er door de consument ook een krediet bij Crédit Agricole afgesloten. En de rente op dit krediet steeg vanaf 2011 tot en met 2015 van 8.9% naar 10.6%. De Nederlander kon door een negatieve BKR codering het dure krediet niet oversluiten. Overigens blijkt achteraf dat hij die codering onterecht had gekregen. Uiteindelijk lukte het hem om het krediet over te sluiten nadat de codering kwam te vervallen. Hij kon een doorlopend krediet afsluiten met een rente van maar liefst 5.9% minder.

Renteverschil veel te groot

Het Kifid oordeelde hard: De Voorschotbank kon niet duidelijk maken waarom het verschil in beide rentes zo groot was. Het Kifid gaf nogmaals aan dat kredietverstrekkers dan wel tijdens de looptijd een variabele leenrente kunnen verhogen, maar dit moet altijd uit te leggen zijn. Of te wel: “Binnen de marges van billijkheid en redelijkheid”, aldus het Kifid. De klant vond de stijging van 8.9% naar 10.6% al onredelijk. Toen hij zijn krediet uiteindelijk kon oversluiten tegen ‘maar’ 4.7% rente, toen was het onbegrip alleen maar groter. Dat die rente gold bij een andere kredietverstrekker maakt in dit geval niets uit. Want ook die geldverstrekker was een onderdeel van Crédit Agricole Group. De kredietverstrekker is nu verplicht om het teveel aan betaalde rente terug te betalen.

Dure lening oversluiten

Zit u ook met een dure lening in de maag? Neem dan de voorwaarden van uw lening eens door. Tegenwoordig kunt u de meeste leningen boetevrij aflossen. Dat maakt het oversluiten van een dure lening interessant.

Het jaar 2017 is een zeer goed jaar voor kredietverstrekkers

Voor kredietverstrekkers blijkt 2017 een opmerkelijk goed jaar te zijn. Zo schreef De Telegraaf afgelopen week dat de Nederlandse consument zich weer steeds vaker in de schulden werkt.

In derde kwartaal recordaantal leningen

Nederlandse kredietaanbieders geven aan dat het derde kwartaal van dit jaar een absolute topperiode was voor wat betreft het aantal aangevraagde leningen. Ook Ambtenarenlening merkt dat er een recordaantal kredieten in de maanden juli, augustus en september werden afgesloten. Sterker nog, nooit eerder stroomden er bij deze kredietverstrekker voor ambtenaren zoveel aanvragen binnen als in deze periode. De kredietverstrekker publiceerde afgelopen week deze (bijna) extreme kwartaalcijfers.

In de zomervakanties minder vraag naar kredieten

Elk jaar keert in het derde kwartaal de rust terug bij geldverstrekkers en wel in de zomerperiode, dus in het derde kwartaal. Dat heeft natuurlijk te maken met de zomervakantie. Kredietverstrekkers noemen deze maanden ronduit zwak. Des te opvallender is het dat juist het derde kwartaal huizenhoog boven alle 2 voorgaande kwartalen uitsteekt. Er werden 40% meer aanvragen ingediend dan in alle dezelfde kwartalen in de jaren daarvoor.

Consumenten blaken van het vertrouwen

VFN liet deze week weten dat hetzelfde geldt voor andere banken en kredietverstrekkers. Ook zij kenden een zeer goed derde kwartaal. Het vertrouwen in de economie neemt toe en daarmee nemen, volgens een woordvoerder van de VFN, automatisch het aantal kredietaanvragen toe. En natuurlijk spreekt het voor zich dat de lage leentarieven de consumenten extra stimuleren om nog dit jaar een lening af te sluiten.

Prognose rente lenen in 2018

Wat is de ontwikkeling van de leenrente op de langere termijn? De verwachting is dat in 2018 de rente de economie volgt. Ook in 2018 zet de groei in Nederland door. En datzelfde geldt voor de Eurozone. Tevens doen China en de VS het goed. Over het algemeen stijgen de marktrentes wanneer beleggers vertrouwen hebben in de economische groei. De hoogte van de marktrente is altijd al een betrouwbare indicator geweest voor de leenrentes op de lange termijn.

Lenen aanvragen via Over-lenen.nl

Wilt u goedkoop lenen? Dan is het belangrijk om de actuele leenrentes in de gaten te houden. Op over-lenen.nl praten we u met regelmaat bij over de actuele rentetarieven. Ook kunt u via deze website de beste kredietverstrekkers vinden. Overigens is het altijd belangrijk om meerdere aanbiedingen van kredietverstrekkers met elkaar te vergelijken.

5 leentips die u niet wilt missen

Als u geld wilt lenen, dan wilt u dat natuurlijk zo goedkoop mogelijk doen. Wij zijn op zoek gegaan naar de beste (en soms meest logische) adviezen van leenadviseurs. Die 5 leentips hebben we hieronder voor u op een rijtje gezet.

Leentip 1

Leen niet meer geld dan u kan betalen

We raden het aan om nooit meer geld te lenen dan u kunt betalen. Dit lijkt in eerste op het intrappen van een open deur maar nog steeds lenen consumenten vaak teveel geld. Als u teveel geld leent (dus eigenlijk boven uw stand leent), dan loopt u het risico om in de problemen te komen. We raden u aan om een begroting te maken. Weet wat er aan geld binnenkomt en wat uw maandelijkse lasten zijn. U komt er dan achter hoeveel geld u maandelijks opzij kan zetten voor de aflossing van een lening. Sluit nooit een lening af als u deze amper kan afbetalen.

Leentip 2

Leen niet met uw hart maar met uw verstand

Bedenk dat een lening altijd geld kost. Daarom is het belangrijk om vooruit te denken. Kan u de lening in de toekomst blijven aflossen? Maar ook moet u natuurlijk de rente en aflossing vandaag en morgen kunnen betalen. We raden u aan om een aantal scenario’s door te nemen en op basis daarvan een wijs besluit te nemen. Zo zou u zichdlf de volgende vragen kunnen stellen: Kan u de lening nog steeds aflossen als uw partner of uzelf een minder hoog inkomen heeft? Wat gebeurt er indien u of uw partner komt te overlijden? Heeft u kinderen en heeft u er al aan gedacht dat u een spaarpotje voor hen moet reserveren voor als ze gaan studeren?

Leentip 3

Betrouwbare leningen

Sluit nooit een dure leenvorm af zoals koop op afbetaling, een minilening of roodstand bij de bank. Gebruik uw creditcard liever niet voor hele grote uitgaven. Als u geld wilt lenen dan kunt u het beste óf een persoonlijke lening afsluiten óf een doorlopend krediet.

Leentip 4

Oversluiten

U kan soms veel geld besparen door op het juiste moment een huidige lening over te sluiten. Dit is met name lonend wanneer u meerdere kleine leningen heeft openstaan. Niet alleen krijgt u daarmee meer overzicht en dus controle over uw schulden. Ook is het bundelen van meerdere leningen naar 1 grote lening veel voordeliger. Vooral op dit moment, nu de leenrente laag staat.

Leentip 5

Profiteer van fiscaal voordeel

Vergeet ook niet om gebruik te maken van renteaftrek als u een lening gebruikt voor de aanschaf, verbetering of verbouwing van uw woning. De rente is alleen aftrekbaar van de belasting met een persoonlijke lening.

Is de rente over uw lening aftrekbaar van de belasting?

Bent u benieuwd of de rente over uw lening die u afsluit fiscaal aftrekbaar is? Dat hangt met name af van het bestedingsdoel en het soort lening. Zo is de rente over de lening die u betaalt alleen aftrekbaar als het geld daarvan wordt uitgegeven aan uw eigen koopwoning. Een voorwaarde is dat u zelf bewoner bent van dat huis. De rente op leningen voor een extra woning zoals een vakantiehuisje, die is niet fiscaal aftrekbaar. De rente over een doorlopend krediet mag u niet aftrekken. Dat geldt alleen voor de rente over uw persoonlijke lening of uw hypothecaire lening (zie: hypotheekrenteaftrek hieronder).

Renteaftrek hypotheek

Een woning koopt u met eigen geld of door een hypotheek af te sluiten. Over een hypotheek betaalt u maandelijks rente. Die rente is fiscaal aftrekbaar gedurende 30 jaar. De overheid gaat de hypotheekrenteaftrek vanaf 2020 echter wel geleidelijk afbouwen. Het kopen van een eigen woning wordt daarmee duurder. Om woningeigenaren toch financieel te ontlasten komen er tegemoetkomingen.

Rente over lening voor aankoop, verbetering & onderhoud

De renteaftrek geldt voor rentekosten over de z.g. ‘eigenwoningschuld’. U sluit daarvoor een lening af waarvan u het geld gebruikt voor verbetering, aankoop en/of onderhoud van uw woning. Er zijn wel voorwaarden voor het toepassen van de renteaftrek. Zo moet de lening binnen maximaal dertig jaar (annuïtair) afgelost worden. En het geld mag alleen gebruikt worden voor een eigen woning waarvan u de hoofdbewoner bent.

Persoonlijke lening

Een doorlopend krediet voldoet niet aan de voorwaarde voor renteaftrek. U kan alleen renteaftrek toepassen bij een hypothecaire lening of persoonlijk lening. Een persoonlijke lening kan u gebruiken voor uiteenlopende doeleinden. Bijvoorbeeld voor energiebesparende maatregelen, de plaatsing van een nieuwe keuken, een verbouwing of het plaatsen van een dakkapel.

Doorlopend krediet renteaftrek

Zoals we al schreven voldoet het doorlopend krediet niet aan de strenge voorwaarden voor renteaftrek. Datzelfde geldt voor het WOZ-krediet. Ook al gebruikt u deze kredietvormen voor de aankoop, verbouwing of verbetering van uw woning. De reden daarvoor is dat de rente op een doorlopend krediet variabel is.

Overigens is er in nog 1 ander geval de mogelijkheid om te profiteren van fiscale voordelen. Dat is het geval als u een restschuld heeft. Heeft u uw woning verkocht en was de hypotheekschuld groter dan de prijs die u voor uw woning ontving? Dan staat uw woning ‘onder water’ en blijft u achter met een restschuld. De restschuld moet u wel aflossen. U kunt daarvoor een nieuwe hypotheek of lening afsluiten. De rente over die lening is dan fiscaal aftrekbaar.

Alles over garanties MKB-krediet van de overheid en zakelijk geld lenen

Ondernemers hebben vaak moeite bij het vinden van een krediet. Banken verstrekken met name nauwelijks kredieten aan startende ondernemers en zzp’ers zonder jaarcijfers. Ook is het voor startende ondernemers vaak lastig om een auto te leasen. In het vervolg kunnen zzp’ers en mkb’ers echter eenvoudiger een lening krijgen. Dat maakt het ministerie va Economische Zaken bekend. Het ministerie heeft meteen hun daad bij het woord gevoegd en garanties verstrekt aan 2 nieuwe kredietverstrekkers die zich richten op het mkb.

FundIQ gaat 31 miljoen euro uittrekken voor het mkb

Zo heeft ook de nieuwe kredietverstrekker FundIQ garanties van het Ministerie van Economische Zaken gekregen. Dit biedt de kredietverstrekker voldoende zekerheid zodat ze van plan zijn om maar liefst 31 miljoen euro beschikbaar te stellen aan zzp’ers en mkb’ers met weinig eigen vermogen.

DBS2 Factoring schiet 4 miljoen euro voor

De andere nieuwe speler op de zakelijke kredietmarkt, DBS2 Factoring, gaat 4 miljoen euro voorschieten aan ondernemers in het midden- en kleibedrijf en aan kleine zelfstandigen.

Alternatieve mogelijkheden voor kredieten zijn noodzakelijk

Volgens de huidige minister van Economische Zaken, minister Henk Kamp, is het noodzakelijk dat er dergelijke alternatieve financieringsmogelijkheden komen voor zzp’ers en mkb’ers. Sterker nog, volgens hem is het zelfs cruciaal voor het voortbestaan van sommige bedrijven. In 2016 groeide het mkb opnieuw en het mkb is in totaal goed voor meer dan 3 miljoen banen in Nederland. De Nederlandse economie is dus voor een groot deel afhankelijk van de midden- en kleinbedrijven. Ondernemingen hadden tot voor kort nog erg veel moeite met het losweken van kredieten bij banken. Investeringen bleven daarom uit.

Zakelijk krediet afsluiten via over-lenen.nl

Op de website over-lenen.nl kunt u eenvoudig aanbieders van zakelijke kredieten vinden. Kijk daarvoor bij onze advertenties op deze website. U zult bij de bank wel met een goed verhaal moeten komen. Ook heeft een bank uw jaarcijfers nodig om te controleren of u wel in staat bent het zakelijke krediet terug te betalen.

Zorg met deze tips voor een snellere acceptatie van uw leningaanvraag

Bij het aanvragen van een lening duurt het vaak even voordat u goedgekeurd wordt. Maar als u haast heeft dan wilt u natuurlijk zo snel mogelijk uitsluitsel krijgen van de kredietverstrekker. Met onze tips zorgt u er in ieder geval voor dat het aanvraagproces géén vertraging oploopt. De meeste aanvragen duren langer omdat de aanvrager niet op tijd bepaalde documenten aanlevert.

Benodigde documenten bij tijdelijk dienstverband

Voor mensen die een lening willen aanvragen terwijl ze een tijdelijk dienstverband hebben, kan het nogal eens helpen om gelijktijdig met de leningaanvraag een intentieverklaring van de werkgever mee te sturen. Uw werkgever geeft daarmee aan dat hij van plan is om u voor onbepaalde tijd in dienst te nemen. Als u minder dan 1 jaar bij een werkgever in dienst bent, dan stuurt u altijd een arbeidsovereenkomst mee.

Scan uw volledige bankafschrift in

Onze ervaring is dat de meeste banken en kredietvertrekkers graag zien dat ‘bewijzen’ zoals uw bankafschrift compleet ingescand worden. Dus geen losse pagina’s maar als 1 volledig document. Sowieso is het belangrijk om duidelijke kopieën te maken. Zo moeten alle gegevens op uw bankafschrift goed zichtbaar zijn. Allereerst moet het voor de bank meteen duidelijk zijn op wiens naam de rekening staat. Het inkomen, de omschrijvingen bij de af- en bijschrijvingen, de huurlasten of hypotheekbedragen.. alles moet duidelijk zichtbaar zijn.

Maak saldo-overzichten wanneer u meerdere leningen oversluit

Als u van plan bent om meerdere kredieten/leningen naar een andere aanbieder over te sluiten, dan moet u -voor een snelle behandeling van uw aanvraag- vooral niet vergeten om een goed saldo-overzicht te maken. De bank heeft namelijk een goed overzicht nodig van al uw lopende schulden. Zorg dus voor een goed overzicht waarop u duidelijk alle leningen vermeldt die u wilt oversluiten. Op het saldo-overzicht plaatst u duidelijk de volgende gegevens:

  1. Voor- en achternaam;
  2. Kredietverstrekker(s) bij wie u (een) lening(en) hebt openstaan;
  3. De contractnummers;
  4. De leenbedragen of kredietlimieten;
  5. Het actuele saldo (de bedragen die nog openstaan).

Let op: De saldo-overzichten moeten actueel zijn. Lever bij voorkeur een overzicht aan die niet ouder is dan 1 maand. Wilt u een creditcardschuld samenvoegen tot een lening? Lever dan een scan aan van de creditcard zelf. Scan zowel de voorkant als de achterkant in en maak er 1 document van.

Lenen doe je bij:

Persoonlijke Lening / Doorlopend krediet:

1. KredietVooruit
2. Leningen
3. Geldshop
4. Krediet Groep Nederland

Minilening:

1. Saldodipje
2. Ferratum!

Zakelijke lening / MKB Krediet:

1. Atlantis Financiers
2. Bridgefund