Home » BKR » Stichting BKR: wat is het en wat doet het?

Leningen vergelijken

Stichting BKR: wat is het en wat doet het?

Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) bestaat sinds 1965 en speelt een belangrijke rol in financieel Nederland.

Hoewel het afsluiten van krediet handig kan zijn, brengt het ook risico’s met zich mee die ertoe kunnen leiden dat mensen tot over hun oren in de schulden terecht komen. Gezien de grote persoonlijke gevolgen waartoe dit kan leiden, is het van belang dat er een instelling is die hier controle op uitoefent. Dit is waar Stichting BKR zich mee bezig houdt. Haar doel is dat zo min mogelijk Nederlanders met schulden rondlopen.

Wat doet Stichting BKR?

Een belangrijke taak van Stichting BKR is het in kaart brengen van alle leningen die Nederlanders afsluiten. Ook heeft de stichting een informatie verstrekkende rol: zij informeert kredietverstrekkers over de financiële situatie van consumenten die op het punt staan om bijvoorbeeld nieuw krediet af te sluiten. Dit gebeurt op een transparante manier: de kredietverstrekker en de consument worden voorzien van dezelfde informatie. Aan de hand van de informatie die Stichting BKR aan de kredietverstrekker verschaft, kan deze een inschatting maken van het risico van het aangevraagde (extra) krediet. Zo kan hij een weloverwogen keuze maken over het al dan niet verschaffen van de lening aan de consument.

Hoe werkt dat?

Voor verstrekkers van leningen geldt de wettelijke verplichting dat zij iedere lening die hoger is dan duizend euro moeten aanmelden bij Stichting BKR. De Stichting neemt dit krediet dan op in haar totale overzicht van afgesloten Nederlandse leningen. Zij voorziet kredietaanbieders van gegevens en toetsing hulpmiddelen, waardoor deze een goede inschatting kunnen maken van de financiële situatie van de aanvrager. Als uit de verstrekte informatie bijvoorbeeld volgt dat de aanvrager betalingsachterstanden heeft, zal de kredietverschaffer er verstandig aan doen om het aangevraagde (extra) krediet niet te verstrekken. Voor de mensen zonder betalingsachterstanden (zo’n 95% van de mensen in het systeem) levert registratie zelfs voordelen op. Aanbieders kunnen namelijk lagere tarieven voor hun leningen aanbieden, omdat zij op een snelle en efficiënte manier aan hun informatie kunnen komen.

Wat wordt geregistreerd?

Zo’n centraal overzicht van Nederlands krediet kan handig zijn, maar hoe ziet dit er nu precies uit? Zoals vermeld staan alle Nederlandse leningen van consumenten boven de duizend euro in het overzicht. Hierbij staat bijvoorbeeld ook vermeld of het mogelijk is om rood te staan op de lopende rekening en of de consument over een creditcard beschikt. Ook persoonlijke leningen, uitgestelde betalingen en eventuele private lease van een auto staan erin. Zelfs een telefoonabonnement waarbij de telefoon is inbegrepen staat in het overzicht. Hierbij spreekt natuurlijk voor zich dat de Stichting BKR behoedzaam omgaat met alle vertrouwelijke informatie waarover zij beschikt.

Wat wordt niet geregistreerd?

Hoewel de lijst die Stichting BKR bijhoudt dus best volledig is, staat niet alles erin. Zo staat een lening onder de duizend euro (bijvoorbeeld een minikrediet) er niet in, net als een eventuele studieschuld en een hypotheek waarbij geen sprake is van betalingsachterstand. Ook het in gebreke blijven bij de Belastingdienst, energieleveranciers, woningcorporaties en zorgverzekeraars wordt niet in het overzicht opgenomen. Wel worden ook aparte registers bijgehouden om strafbare feiten als witwassen en terrorisme tegen te gaan.

Lenen doe je bij:

Persoonlijke Lening / Doorlopend krediet:

1. KredietVooruit
2. Leningen
3. Geldshop
4. Krediet Groep Nederland

Minilening:

1. Saldodipje
2. Ferratum!

Zakelijke lening / MKB Krediet:

1. Atlantis Financiers
2. Bridgefund